Icon-Dalia-Itzik

דליה איציק נבחרה ליו”ר חבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל ישראל. מדובר בגוף שמורכב מאנשי עסקים בכירים ואנשי מפתח מובילים הפועלים לקידומו של המרכז הרפואי הדסה. איציק יושבת ראש הכנסת לשעבר, כיהנה כשרה בממשלות ישראל, יו”ר ועדות החינוך והתרבות והמדע וטכנולוגיה של הכנסת וכחברת כנסת במשך כ 20- שנים.

איציק ירושלמית מלידה, משפטנית בהשכלתה, בוגרת האוניברסיטה העברית בספרות והיסטוריה, כיהנה כסגנית ראש עיריית ירושלים וכחברת מועצת העיר ירושלים. לאורך השנים נטלה חלק בפעילויות ארגון הדסה למען מדינת ישראל.

יו”ר חבר הנאמנים הדסה אינטרנשיונל ישראל, דליה איציק: “כירושלמית שנולדה בבית חולים הדסה וכך גם שלושת ילדי, הדסה בשבילי הוא אחד מעמודי התווך החשובים בירושלים. נרתמתי לסייע למוסד החשוב הזה שהוא חזית המחקר המדעי והרפואי בישראל ומשפיע על כל תחום הרפואה במדינה. אני רואה חשיבות רבה בעשייה של ארגון הדסה למען מדינת ישראל בכלל ותושבי ירושלים והסביבה בפרט”.

חבר הנאמנים של הדסה אינטרנשיונל ישראל מונה 50 חברים, אנשי עסקים בכירים ואנשי מפתח מובילים בחברה ובקהילה העסקית בישראל. כנשיאת חבר הנאמנים מכהנת הגברת סאלי אורן וכמנהל חבר הנאמנים, מר מאיר מרק. חברי חבר הנאמנים תורמים מהידע והניסיון הניהולי והעסקי הרב שלהם לטובת קידומו ופיתוחו של המרכז הרפואי הדסה ומסייעים לקידום תוכנית הפיתוח והמחקר של המרכז הרפואי הן מבחינת תשתיות והן מבחינת פיתוח עסקי של המרכז, מתוך מטרה להוביל את בית החולים קדימה.

הדסה אינטרנשיונל הינו ארגון בינלאומי הפועל בהתנדבות ב 17- מדינות בפיתוח משאבים לטובת המרכז הרפואי הדסה.